AlfaSport

Jak w praktyczny sposób podnieść swoją efektywność osobistą i zawodową, zdobywając wiedzę na temat budowania większej samoświadomości.

Trening Mentalny z Psychologiem Sportu Mariuszem Mielnickim.

Program warsztatów:

I DZIEŃ (3 godz.) – warsztaty wprowadzeniowe (pokazowe)

 • Trójkąt dramatyczny – symboliczny schemat zachowań u osób z niezaspokojoną w dzieciństwie potrzebą uznania, współczucia i akceptacji – pułapka
 • Zdrowa asertywność – pozycje życiowe
 • Przekonania – nasze życiowe drogowskazy za pomocą których możemy osiągać porażki lub sukcesy
 • Pewność siebie – kwestionariusz źródeł poczucia własnej wartości – świadomość siebie
 • Zdrowa budowa własnej postawy życiowej – „8 mentalnych nawyków, które odbierają nam szczęście”

II DZIEŃ (6 godz.) – warsztaty + testy indywidualne

 • Dominujące schematy, złożone ze wspomnień, emocji, przekonań i reakcji fizjologicznych obejmujący relacje z innymi osobami – test
 • Samoocena oparta o teorię typów psychologicznych.
 • Archetypy trenerów – jakich przewodników możemy spotkać na swojej drodze oraz jak się z nimi komunikować
 • Model klasyfikacji problemów – bądź odpowiedzialny za to co twoje.
 • Model TOTE – proste mentalne narzędzie do ciągłego rozwoju osobistego.

III DZIEŃ (6 godz.) – warsztaty + testy indywidualne

 • Skuteczna komunikacja – pozycje percepcyjne – zdrowe spojrzenie na relacje międzyludzkie
 • Odporność Psychiczna – test – w jak szybkim czasie jesteśmy w stanie zareagować na stres, presję oraz wyzwania (elementy, które towarzyszą na drodze do rozwoju)
 • Test Thomasa Killmana – kompromis, uległość, współpraca, rywalizacja, unikanie – 5 postaw wobec konfliktów.
 • Model Aisenchawera – model hierarchizacji zadań (pilne, niepilne, ważne, nieważne).
 • Zmiana historii osobistej – skuteczna technika mentalna radzenia sobie z przeszłością.

Cena warsztatów I DZIEŃ – 50zł
Cena warsztatów II + III DZIEŃ – 500zł

Opis warsztatów:

 1. Dominujące schematy, złożone ze wspomnień, emocji, przekonań i reakcji fizjologicznych obejmujący relacje z innymi osobami – test.

Poznaj 18 automatycznych schematów, które mogłeś nabyć w dzieciństwie oraz które mogą przeszkadzać ci w drodze do celu. Przekonaj się za pomocą testu, który schemat mógł rozwinąć się u ciebie.

2. Samoocena oparta o teorię typów psychologicznych.

Poznasz 16 typów osobowościowych, które możesz spotkać na swojej drodze.

3. Trójkąt dramatyczny – symboliczny schemat zachowań u osób z niezaspokojoną w dzieciństwie potrzebą uznania, współczucia i akceptacji – pułapka.

Nauczysz się 3 niekorzystnych pozycji w jakich się często znajdujesz, które są pułapką w drodze do sukcesu
Poznasz pozytywne rozwiązania w jaki sposób skutecznie wychodzić z niekorzystnych pozycji dzięki czemu unikniesz wielu niepotrzebnych problemów.

4. Archetypy trenerów – jakich przewodników możemy spotkać na swojej drodze oraz jak się z nimi komunikować
Poznasz 12 typów trenerów, z którymi możesz się spotkać na swojej drodze sportowej.

Nauczysz się w jaki sposób precyzyjnie komunikować się z każdym z 12 typów trenera.

5. Zdrowa asertywność – pozycje życiowe.

Poznasz 4 pozycje życiowe oraz naucz się zdrowej asertywności dzięki czemu będziesz wyrażał swoje zdanie z jednoczesnym szacunkiem innych osób.

6. Model klasyfikacji problemów – bądź odpowiedzialny za to co twoje.

Poznasz precyzyjny sposób na klasyfikację problemów dzięki czemu będziesz brał odpowiedzialność jedynie za siebie.

7. Przekonania – nasze życiowe drogowskazy za pomocą których możemy osiągać porażki lub sukcesy.

Poznasz życiowe drogowskazy za pomocą których będziesz mógł osiągać sukcesy oraz pozbędziesz się tych które prowadzą cię do porażek.

8. Skuteczna komunikacja – pozycje percepcyjne – zdrowe spojrzenie na relacje międzyludzkie.

Poznasz prosty sposób na budowanie zdrowych relacji z innymi osobami.

9. Pewność siebie – kwestionariusz źródeł poczucia własnej wartości – świadomość siebie.

Poznasz 9 źródeł poczucia własnej wartości, które są kluczowe w sporcie. Dowiesz się, na które z tych źródeł masz bezpośredni wpływ, a które oddziałują na ciebie z zewnątrz.
Poznasz swój aktualny poziom poczucia własnej wartości dzięki specjalnemu testowi diagnozującemu.

10. Odporność Psychiczna – test – w jak szybkim czasie jesteśmy w stanie zareagować na stres, presję oraz wyzwania (elementy, które towarzyszą na drodze do rozwoju).

Poznasz 8 kluczowych elementów, które wpływają na twoją odporność psychiczną.
Będziesz potrafił dzięki zwiększeniu własnej świadomości szybciej reagować na stres, presję oraz wyzwania.
Dowiesz się na jakim poziomie odporności psychicznej obecnie się znajdujesz za pomocą odpowiedniego testu diagnozującego.

11. Model TOTE – proste mentalne narzędzie do ciągłego rozwoju osobistego.

Poznasz prosty model, który zawsze będzie popychał cię do działania pomimo różnych przeciwności losu, które możesz spotkać na swojej drodze sportowej.

12. Test Thomasa Killmana – kompromis, uległość, współpraca, rywalizacja, unikanie – 5 postaw wobec konfliktów.

Poznasz 5 najczęstszych postaw wobec konfliktu, dzięki któremu będziesz wiedział w jaki sposób reagujesz na konflikt.
Poznasz własną postawę z której najczęściej korzystasz dzięki możliwości wykorzystania testu diagnozującego.

13. Model Aisenchawera – model hierarchizacji zadań (pilne, niepilne, ważne, nieważne).

Poznasz model hierarchizacji zadań dzięki, któremu będziesz potrafił perfekcyjnie zarządzać czasem.

14. Zmiana historii osobistej – skuteczna technika mentalna radzenia sobie z przeszłością.

Poznasz skuteczną technikę mentalną radzenia sobie z przykrymi doświadczeniami z przeszłości.

15. Zdrowa budowa własnej postawy życiowej – „8 mentalnych nawyków, które odbierają nam szczęście”.

Poznasz „8 mentalnych nawyków, które odbierają nam szczęście” oraz będziesz miał możliwość wyeliminowania ich z własnego życia aby zbudować silną własną postawę życiową.