AlfaSport

Rehabilitacja to szeroki zakres usług świadczonych dla różnych grup Pacjentów, w celu przyśpieszenia i wsparcia ich powrotu do zdrowia. 

  • Rehabilitacja ortopedyczna pomaga przywrócić aktywności życiowe oraz funkcje narządu ruchu utracone w wyniku wypadku czy choroby, a także zmian wrodzonych i nabytych układów: mięśniowego, kostnego i stawowego. Długość rehabilitacji uzależniona jest od schorzenia i indywidualnego podejścia chorego. Niezmiernie istotne jest zaangażowanie Pacjenta i systematyczność.
  • Rehabilitacja przed i po pooperacyjna przyspiesza powrót do zdrowia i zapobiega wtórnym powikłaniom. Rehabilitacja przedoperacyjna ma na celu przygotować narząd ruchu do podjęcia swoich funkcji po zabiegu oraz edukować Pacjenta jak postępować po operacji.  Dzięki terapii w miarę możliwości możemy zmniejszyć objawy stanu zapalnego, zwiększyć ruchomość w stawie, zmniejszyć ryzyko powikłań w czasie operacji. Rehabilitacja pooperacyjna jest kolejnym po operacji, etapem leczenia, mającym na celu szybki powrót Pacjenta do sprawności ruchowej. Dzięki terapii pooperacyjnej zapobiegniemy skutkom zabiegu takim jak ból, obrzęk, osłabienie siły mięśni.
  • Rehabilitacja pourazowa ma na celu przywrócenie funkcji narządu ruchu, układów ustroju, w tym funkcji psychicznych oraz aktywności życiowych, które zostały utracone wskutek chorób, urazów lub przebytego leczenia. Jest to najskuteczniejsza metoda radzenia sobie z urazami i kontuzjami. 
  • Rehabilitacja sportowa to dziedzina rehabilitacji zajmująca się problemami sportowców, zarówno zawodowych jak i amatorów.  W sporcie największym problemem są urazy wynikające z nawarstwiania się mikro urazów, które prowadzą do uszkodzenia tkanek. Fizjoterapeuta musi dostosować terapie zarówno do urazu jak i uwzględnić sport, wykonywany przez sportowca oraz czas w jakim sportowiec chce przygotować do kolejnego sezonu.
  • Rehabilitacja geriatryczna to dziedzina zajmująca się osobami starszymi. Pomaga im ona utrzymać jak najdłużej sprawność ruchową. Dzięki regularnej rehabilitacji Pacjent zyskuje takie korzyści jak: poprawa ruchomości stawów, poprawa wytrzymałości, siły, koordynacji.
  • Fizykoterapia wykorzystuje zjawiska fizyczne takie jak światło, prąd elektryczny, ultradźwięki, magnetyzm oraz niskie temperatury. Dzięki nim dochodzi do pobudzenia procesów biologicznych tkanek. Stosowana jest jako metoda wspomagająca lub główna metoda terapii. Rodzaje zabiegów fizykoterapeutycznych: laser, ultradźwięki, pole magnetyczne, prąd elektryczny, terapia zimnem. Zabiegi te wykonuje się w serii, ponieważ tylko wtedy może uzyskać poprawę stanu zdrowia.