AlfaSport

Orzecznictwo sportowe to dziedzina zajmująca się stanem zdrowia osób aktywnych fizycznie, zarówno profesjonalnych sportowców jak i amatorów.

Rodzaje badań:

  • wstępne – przed rozpoczęciem uprawiania sportu,
  • okresowe – co 12 miesięcy,
  • kontrolne – po przerwie w treningach z powodu choroby oraz po urazie lub kontuzji.

Po wykonaniu szeregu badań lekarz specjalista medycyny sportowej wyda orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania określonej dyscypliny sportu lub o jej braku z powodu istnienia przeciwwskazań zdrowotnych.

Z badań medycyny sportowej mogą skorzystać:

  • sportowcy indywidualni (także dzieci powyżej 6 roku życia), którzy trenują w klubach sportowych i biorą udział w zawodach;
  • grupy zorganizowane;
  • kluby sportowe;
  • sportowcy amatorzy, którzy w odpowiedzialny sposób chcą regularnie monitorować stan swojego zdrowia.