Lek.med. Jacek Mikołajuk

Medycyna sportowa (medycyna aktywności ruchowej) - interdyscyplinarna dziedzina wiedzy lekarskiej, obejmująca całość procesów dokonujących się w organiźmie człowieka pod wpływem aktywności fizycznej lub jej braku.