AlfaSport

Testy Psychologiczne dla zawodników sportowych do budowania samoświadomości w wieku 12+

Poznanie mentalności zawodnika jest kluczem do skutecznego wspierania go w dążeniu do celu.


Rodzic, który dobrze pozna swojego małego sportowca ze strony psychologicznej będzie potrafił precyzyjnie budować zawodnika.


Jako rodzic jesteś osobą, która wpływa swoją postawą na swoje dziecko więc zacznij oddziaływać skutecznie.


Stwórz pełny profil mentalny swojego młodego sportowca do sprawdzenia czy w prawidłowy sposób przebiegają wszystkie jego procesy mentalne w sporcie.

  1. Test wyłaniający nasze dominujące schematy funkcjonowania wpływające na nasze relacje z innymi osobami.
  2. Pewność siebie – świadomość siebie.
  3. Siła Psychiczna – test – w jak szybkim czasie jesteśmy w stanie zareagować na stres, presję oraz wyzwania.
  4. Test stylów uczenia się – celem testu jest ustalenie, jaka jest Twoja metoda uczenia.
  5. Test napędu wewnętrznego – sprawdzenie poziomu motywacji wewnętrznej zawodnika.
  6. Test wyłaniający poziom martwienia się podczas rywalizacji sportowej.
  7. Test kompetencji mentalnych w sporcie.
  8. Test temperamentu sportowca.

Cena profilu mentalnego: 300zł
Sesja feedback z prezentacją wyniku: 150zł