AlfaSport

„Ruch jest podstawą wszelkiego życia”

Leonardo Da Vinci

Centrum AlfaSPort, wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Pacjentów oraz w trosce o harmonijny rozwój najmłodszych z nich, przedstawia ofertę opieki fizjoterapeutycznej dla dzieci w wieku przedszkolnym, oraz dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. W naszej placówce będziecie Państwo mogli skorzystać z następujących usług fizjoterapeutycznych:

– analiza posturalna dzieci i młodzieży pod kątem wykrycia tzw. „wad” postawy, zaburzeń równowagi statycznej i dynamicznej aparatu ruchu;

– wczesna diagnostyka skolioz i innych nieprawidłowości w rozwoju kręgosłupa;

– nauka podstawowych wzorców ruchowych, takich jak przysiad, przewrót w przód, stanie na rękach, stanie na głowie

– kompleksowa terapia zaburzeń posturalnych i wzorców ruchowych.