AlfaSport

Problemy osób po przebyciu Covid-19

Covid-19 jest chorobą, która może spowodować powikłania wielonarządowe w naszym organizmie. Mogą one dotyczyć m.in.:  układu nerwowego, sercowo-naczyniowego, nerek, wątroby czy płuc.
Wiele osób zmaga się głównie z przewlekłym zmęczeniem, dusznościami, bólami stawowymi, ograniczoną tolerancją wysiłku fizycznego, bólami głowy, kaszlem, utratą węchu i smaku czy uczuciem niepokoju i depresją.
Konsekwencje oraz rehabilitacja osób po przebyciu Covid-19 w dużej  mierze zależą od przebiegu choroby.
Wyróżniamy przebieg: bezobjawowy lub łagodny, umiarkowany, ciężki oraz krytyczny. Złożoność problemów wymaga zaangażowania w proces leczenia innych specjalistów m.in. lekarzy POZ, kardiologów, pulmonologów, psychologów czy dietetyków.

Cel fizjoterapii dla pacjentów po przebytym Covid-19

Fizjoterapia osób po przebiegu Covid-19 jest procesem wspomagania powrotu do zdrowia.
Celem fizjoterapii u pacjentów po przebyciu Covid-19 jest zapobieganie następstwom i powikłaniom niewydolności krążeniowo-oddechowej oraz unieruchomienia pacjenta, poprawa adaptacji psychofizycznej do zwiększających się wysiłków fizycznych i zmieniających się warunków środowiskowych, zmniejszenie powikłań, a także zaburzeń oddechowych i czynnościowych powstałych u pacjenta, przywrócenie sprawności pacjenta do poziomu sprzed choroby, poprawa jakości życia oraz zdobycie wiedzy przez pacjenta na temat choroby.

Na czym opiera się fizjoterapia po Covid-19

Po pierwsze szczegółowy i dokładny wywiad pod kątem przebytej choroby (ocena natężenia objawów) oraz obecnego stanu funkcjonalnego.
Następnie przeprowadza się badanie przedmiotowe m.in. badanie siły mięśniowej, zakresu ruchomości stawów, ocena tolerancji wysiłku fizycznego.
Plan terapii dla osób po Covid-19 opiera się na treningu fizycznym (aerobowym, oporowym) o niskiej i umiarkowanej intensywności, ćwiczeniach oddechowych czy edukacji pacjenta po zakończonej rehabilitacji odnośnie dalszego postępowania w domu.

Więcej na temat Covid-19 i powikłań po koronawirusie, przeczytać można na stronie Poradni po-COVIDOWEJ Alfamedica